Loading

Alphabetisch "V"

v (symbol), v (symbol), v-engine, v-engine, v-mann, v-mann, v-motor, v-motor, v. chr., v. chr., v. e., v. e., v. h., v. h., v. u. z., v. u. z., v.a., v.a., vabanquespiel, vabanquespiel, vacant, vacant, vacant be to, vacant be to, vacant been, vacant been, vacat to motion third-party, vacat to motion third-party, vacate, vacate, vaccination, vaccination, vaccination of certificate, vaccination of certificate, vaccination oral, vaccination oral, vaccination primary, vaccination primary, vaccination smallpox, vaccination smallpox, vaccinator, vaccinator, vaccine, vaccine, vacillate, vacillate, vacuous, vacuous, vacuum, vacuum, vacuum low, vacuum low, vadda, vadda, vaddern, vaddern, vademekum, vademekum, vaduz, vaduz, vae, vae, vagabond, vagabond, vagabund, vagabund, vagabundieren, vagabundieren, vagabundierend, vagabundierend, vagant, vagant, vagary, vagary, vage, vage, vagheit, vagheit, vagina, vagina, vaginalflatulenz, vaginalflatulenz, vaginalis flatus, vaginalis flatus, vaginalterminator, vaginalterminator, vaginieren, vaginieren, vagotonie, vagotonie, vagotonie (fachsprachlich), vagotonie (fachsprachlich), vagrant, vagrant, vain, vain, vainglory, vainglory, vakant, vakant, vakanz, vakanz, vakkumieren, vakkumieren, vakumieren, vakumieren, vakuumdiode, vakuumdiode, vakzin (fachsprachlich), vakzin (fachsprachlich), vakzination, vakzination, vakzination (fachsprachlich), vakzination (fachsprachlich), vakzine, vakzine, vakzine (fachsprachlich), vakzine (fachsprachlich), vale, vale, valency, valency, valent, valent, valentinstag, valentinstag, valenz, valenz, valenzelektron, valenzelektron, valerian, valerian, valet, valet, valeting, valeting, valeuristisch, valeuristisch, valid, valid, validate, validate, validation, validation, valide, valide, validieren, validieren, validiert, validiert, validierung, validierung, validitaet, validitaet, validität, validität, validity, validity, validity of duration, validity of duration, validity of period, validity of period, valieren, valieren, valin, valin, valine, valine, valletta, valletta, valley, valley, valley glacial, valley glacial, valley ruhr, valley ruhr, valley the down, valley the down, valley the up, valley the up, valor, valor, valorisieren, valorisieren, valuable, valuable, valuables, valuables, valuation of purpose, valuation of purpose, value, value, value absolute, value absolute, value accumulated, value accumulated, value actual, value actual, value added, value added, value approximate, value approximate, value asset, value asset, value average, value average, value backup, value backup, value break-up, value break-up, value calorific, value calorific, value capital, value capital, value cash, value cash, value characteristic, value characteristic, value comparison, value comparison, value contract, value contract, value design, value design, value emission, value emission, value energy, value energy, value equivalent, value equivalent, value error, value error, value exchangeable, value exchangeable, value expectancy, value expectancy, value experience, value experience, value extreme, value extreme, value high of, value high of, value in increase, value in increase, value information, value information, value initial, value initial, value investment, value investment, value lasting, value lasting, value limit trip, value limit trip, value market, value market, value maximum, value maximum, value mean, value mean, value measured, value measured, value nominal, value nominal, value numerical, value numerical, value nutritive, value nutritive, value of accumulation, value of accumulation, value of declaration, value of declaration, value of object, value of object, value practical, value practical, value purchase, value purchase, value real, value real, value reciprocal, value reciprocal, value recreational, value recreational, value relative, value relative, value residual, value residual, value resistance, value resistance, value scarcity, value scarcity, value singular, value singular, value stable, value stable, value standard, value standard, value surprisal, value surprisal, value surrender, value surrender, value target, value target, value the ascertaining, value the ascertaining, valuta, valuta, valuta (fachsprachlich), valuta (fachsprachlich), valutieren, valutieren, valve, valve, valve actuated stem, valve actuated stem, valve amplifier, valve amplifier, valve ball, valve ball, valve barrel, valve barrel, valve base rubber, valve base rubber, valve bleed, valve bleed, valve blow-off, valve blow-off, valve butterfly, valve butterfly, valve cardiac, valve cardiac, valve check, valve check, valve clamp-in, valve clamp-in, valve cone, valve cone, valve control, valve control, valve control gas, valve control gas, valve control pressure, valve control pressure, valve cooler air, valve cooler air, valve delivery, valve delivery, valve drain, valve drain, valve exhaust, valve exhaust, valve extension, valve extension, valve extraction, valve extraction, valve flap air, valve flap air, valve gate slide, valve gate slide, valve hand, valve hand, valve inlet, valve inlet, valve inner-tube, valve inner-tube, valve intercept, valve intercept, valve isolating, valve isolating, valve lever roller, valve lever roller, valve metering, valve metering, valve mixing, valve mixing, valve motorized, valve motorized, valve mouth, valve mouth, valve needle, valve needle, valve non-return, valve non-return, valve outlet, valve outlet, valve overflow, valve overflow, valve pilot, valve pilot, valve pressure, valve pressure, valve protection fire, valve protection fire, valve radio, valve radio, valve regulation current, valve regulation current, valve regulationg, valve regulationg, valve release, valve release, valve release emergency, valve release emergency, valve relief, valve relief, valve rubber, valve rubber, valve safety, valve safety, valve screw-on, valve screw-on, valve shuttle, valve shuttle, valve side, valve side, valve throttle, valve throttle, valve tyre, valve tyre, valve vacuum, valve vacuum, valve way straight, valve way straight, valvulae (fachsprachlich), valvulae (fachsprachlich), valvular, valvular, vamp, vamp, vamped, vamped, vampir, vampir, vampire, vampire, vampirism, vampirism, vampiros los, vampiros los, van, van, van removal, van removal, vanadium, vanadium, vandal, vandal, vandale, vandale, vandalenakt, vandalenakt, vandalism, vandalism, vandalismus, vandalismus, vane, vane, vane guide inlet, vane guide inlet, vane weather, vane weather, vanguard, vanguard, vanilla, vanilla, vanille, vanille, vanilleeis, vanilleeis, vanillegeschmack, vanillegeschmack, vanillepudding, vanillepudding, vanillepupsbär, vanillepupsbär, vanillesoße, vanillesoße, vanillesoßenpulver, vanillesoßenpulver, vanillezucker, vanillezucker, vanillinzucker, vanillinzucker, vanished, vanished, vanishing, vanishing, vanitas, vanitas, vaporisieren (fachsprachlich), vaporisieren (fachsprachlich), vaporisiert, vaporisiert, vaporization, vaporization, vaporize, vaporize, vaporizing, vaporizing, vapour, vapour, varia, varia, variabel, variabel, variabilisieren, variabilisieren, variabilität, variabilität, variabilitätsanteil, variabilitätsanteil, variable, variable, variable area, variable area, variable auxiliary, variable auxiliary, variable control, variable control, variable infinitely, variable infinitely, variable lokale, variable lokale, variable random, variable random, variable slack, variable slack, variable state, variable state, variant, variant, variante, variante, varianten, varianten, variantenreich, variantenreich, varianz, varianz, varianz (fachsprachlich), varianz (fachsprachlich), variation, variation, variationsrechnung, variationsrechnung, variationsreich, variationsreich, varied, varied, varieren, varieren, variet, variet, varietät, varietät, varieté, varieté, varietee, varietee, variety, variety, variierbar, variierbar, variieren, variieren, variieren (fachsprachlich), variieren (fachsprachlich), variierend, variierend, variiren, variiren, variola (fachsprachlich), variola (fachsprachlich), various, various, varix, varix, varix) von (pl. varizen, varix) von (pl. varizen, varizella, varizella, varizella (fachsprachlich), varizella (fachsprachlich), varizellen (fachsprachlich), varizellen (fachsprachlich), varkant, varkant, varlet, varlet, varmint, varmint, varnish spraying, varnish spraying, varnisher, varnisher, vary, vary, varying, varying, vasall, vasall, vasallen, vasallen, vascular, vascular, vasculitis, vasculitis, vase, vase, vasektomie, vasektomie, vasektomie (fachsprachlich), vasektomie (fachsprachlich), vaselin, vaselin, vaseline, vaseline, vasettenreich, vasettenreich, vaskulär, vaskulär, vasodilatation, vasodilatation, vasodilatation (fachsprachlich), vasodilatation (fachsprachlich), vasomotorisch, vasomotorisch, vasopressorisch, vasopressorisch, vassal, vassal, vast, vast, väter, väter, vater gott, vater gott, vater heiliger, vater heiliger, vater strenger, vater strenger, väterchen, väterchen, väterchen frost, väterchen frost, vaterhaus, vaterhaus, vaterherrschaft, vaterherrschaft, vaterland, vaterland, vaterländisch, vaterländisch, vaterlandsfreund, vaterlandsfreund, vaterlandsliebe, vaterlandsliebe, vaterlandsliebend, vaterlandsliebend, väterlich, väterlich, väterlicherseits, väterlicherseits, vaterliebe, vaterliebe, vaterlos, vaterlos, vatermörder, vatermörder, vaterrecht, vaterrecht, vaterrechtlich, vaterrechtlich, vaterschaftsklage, vaterschaftsklage, vaterschaftsnachweis, vaterschaftsnachweis, vatertag, vatertag, vaterunser, vaterunser, vati, vati, vatican, vatican, vatikan, vatikan, vatikan der, vatikan der, vatikanstadt, vatikanstadt, vatischelle, vatischelle, vault, vault, vault basement, vault basement, vault family, vault family, vault pole, vault pole, vault ribbed, vault ribbed, vaulting, vaulting, vaulting reticulated, vaulting reticulated, vauxhall, vauxhall, vauxpass, vauxpass, vb, vb, vcr, vcr, ve zu grundschulwesens verpflichtenden allgemein eines aufbau der zunächst ist scholarisierung unter, ve zu grundschulwesens verpflichtenden allgemein eines aufbau der zunächst ist scholarisierung unter, veal, veal, veal of breast, veal of breast, veal of flank, veal of flank, veal of knuckle, veal of knuckle, veal roast, veal roast, veb, veb, vector, vector, vector row, vector row, vector unit, vector unit, vectored, vectored, vedda, vedda, vederbend, vederbend, veer, veer, veer to, veer to, vefolgungswahn, vefolgungswahn, vegan, vegan, veganer, veganer, vegetabil, vegetabil, vegetable, vegetable, vegetable root, vegetable root, vegetables, vegetables, vegetables early, vegetables early, vegetables of growing, vegetables of growing, vegetables quickfrozen, vegetables quickfrozen, vegetables tinned, vegetables tinned, vegetarian, vegetarian, vegetarier, vegetarier, vegetarisch, vegetarisch, vegetate, vegetate, vegetate to, vegetate to, vegetation, vegetation, vegetativ, vegetativ, vegetativ (fachsprachlich), vegetativ (fachsprachlich), vegetieren, vegetieren, vegetieren hin sich vor, vegetieren hin sich vor, vehemence, vehemence, vehemens, vehemens, vehement, vehement, vehemenz, vehemenz, vehexen, vehexen, vehicle, vehicle, vehicle combat infantry mechanised, vehicle combat infantry mechanised, vehicle commercial, vehicle commercial, vehicle construction, vehicle construction, vehicle cushion air, vehicle cushion air, vehicle drawn animal, vehicle drawn animal, vehicle emergency, vehicle emergency, vehicle escape, vehicle escape, vehicle evacuation medical armored, vehicle evacuation medical armored, vehicle horse-drawn, vehicle horse-drawn, vehicle recovery, vehicle recovery, vehicle scout armored, vehicle scout armored, vehicle service public, vehicle service public, vehicle submarine, vehicle submarine, vehicle test, vehicle test, vehicle track, vehicle track, vehicle two-wheeled, vehicle two-wheeled, vehicle type crawler, vehicle type crawler, vehicle utility, vehicle utility, vehicle utility sport, vehicle utility sport, vehicle) commercial (light lcv, vehicle) commercial (light lcv, vehikel, vehikel, veil, veil, veil to, veil to, veilchen, veilchen, veilchenblau, veilchenblau, veilchenfarbig, veilchenfarbig, vein, vein, vektor, vektor, vektorfeld, vektorfeld, vektorielles produkt, vektorielles produkt, vektorprodukt, vektorprodukt, vektorrechner, vektorrechner, velo, velo, velo (schweiz.), velo (schweiz.), velo fahren, velo fahren, velo fahren (schweiz.), velo fahren (schweiz.), velocity, velocity, velocity particle sound, velocity particle sound, velocity space, velocity space, velodrome, velodrome, velofahrer (schweiz.), velofahrer (schweiz.), velohalter (schweiz.), velohalter (schweiz.), veloist, veloist, veloständer (schweiz.), veloständer (schweiz.), veloverleih (schweiz.), veloverleih (schweiz.), veloweg (schweiz.), veloweg (schweiz.), velvet, velvet, velveteen, velveteen, velvety, velvety, venal, venal, vend, vend, vendetta, vendetta, vending, vending, vendor, vendor, vene, vene, veneer, veneer, veneering, veneering, venenentzündung, venenentzündung, venenknoten, venenknoten, venenzugang, venenzugang, venerability, venerability, venerable, venerable, venerate, venerate, venerisch, venerisch, venezuela, venezuela, vengeance, vengeance, vengeful, vengeful, vengefulness, vengefulness, venia legendi, venia legendi, venison, venison, venison of haunch, venison of haunch, venison roast, venison roast, venom, venom, venom snake, venom snake, vent, vent, vent air, vent air, vent outlet, vent outlet, ventiduct, ventiduct, ventil, ventil, ventilate to, ventilate to, ventilation, ventilation, ventilator, ventilator, ventildeckel, ventildeckel, ventileingang, ventileingang, ventileinsatz, ventileinsatz, ventileinsatzdichtung, ventileinsatzdichtung, ventileinsatzstück, ventileinsatzstück, ventilfeder, ventilfeder, ventilführung, ventilführung, ventilieren, ventilieren, ventilkappe, ventilkappe, ventilklappe, ventilklappe, ventilkörper, ventilkörper, ventilmechanismus, ventilmechanismus, ventilmund, ventilmund, ventilmundstück, ventilmundstück, ventilmündung, ventilmündung, ventiltasche, ventiltasche, ventiltrieb, ventiltrieb, ventilverlängerung, ventilverlängerung,